Kauskis
  • Henkilönostin

Käytössämme on Vila 15 henkilönostin, jonka korin alareuna ulottuu noin 13 metriin ja sivusuunnassa lähes 5 metriin. Vuokraamme kalustoa asiakkaille. Nostin voidaan kuljettaa paikalle erillisveloituksesta.